วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  ดาวน์โหลด
 
  เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์แก่ประชาชน ประจำปี 2556 ใช้งาน Windows XP เบื้องต้น วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 <<ดาวน์โหลด>>
     
  เอกสารอบรมหลักสูตรพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 <<ดาวน์โหลด>>
     
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาซี วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ <<ดาวน์โหลด>>
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com