วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  อัลบั้มกิจกรรม
 
 
อาคารเรียนอุตสาหกรรม
       
อาคารเรียนอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการเรียนการสอนและเป็นห้องพักอาจารย์ทั้งสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
อัพเดตและอัพโหลดแกลเลอรี่เมื่อ : วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 15:46 น.
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com